מבצע קיץ - 15% הנחה על כל המוצרים !

תקנון

כללי

להלן העוסק "ניניקו , ע.מ

3 0 0 0 1 8 9 8 [3]

 

האתר - אתר אינטרנט המשמש כחנות מקוונת ווירטואלית למכירת אביזרים, פריטי אופנה ותכשיטים בבעלות העוסק וניהולו.

המוצרים – אביזרים, פריטי אופנה ותכשיטים ועוד המופיעים באתר והמוצעים למכירה.

המשתמש הינו  כל אדם, לרבות תאגיד, אשר רשאי לבצע פעולות באמצעות האתר, בכל כרטיס אשראי ישראלי תקף וכתובת דואר אלקטרוני פעילה.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

האמור בתקנון כתוב בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

תקנון זה והוראותיו יחולו על פעולות שיבוצעו ע"י המשתמשת להזמנות ולגלישה באתר ותקנון זה בא להסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב מכל סוג שהוא, טלפון סלולרי מכל סוג או כל מכשיר תקשורת המאפשר גישה לאתר.

כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או העוסק הרשום ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה.

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לביצוע שינויים ועדכונים בתקנון ובאתר מעת לעת על פי הצורך, לאור שדרוגים ושינויים שונים המבוצעים באתר וללא כל התראה מראש למשתמשי האתר.

השימוש באתר הינו חופשי ונגיש ממחשבים, טאבלטים וסמארטפונים וכל כניסה לאתר מכל מכשיר ו/ או בדרך אחרת כלשהי מהווה הסכמת המשתמש לתקנון זה.

 רישומי המחשב של האתר בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי הנהלת האתר תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.

הנהלת אתר "ניניקו" עושה כל שביכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי לעיתים עשויים להופיע בתום לב אי אלו דיוקים במידע המוצג .

 

כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים עלויות משלוח ואספקה.

הנהלת האתר תהיה רשאית לעדכן או לשנות את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר הקובע למוצר המוזמן ו/או לדמי המשלוח יהיו אלה הנקובים בעת אישור ההזמנה ע"י הלקוחה.

בעת עדכון סל הקניות, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל SMSלכתובת שהוזנה. 

הנהלת האתר תהיה רשאית להציע הטבות שונות או הנחות בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח. הנהלת האתר תהיה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להכניס בהם שינויים בלא צורך במתן עדכון כלשהו.

רכישת מוצרים באמצעות האתר תתאפשר ללקוחה רשומה אשר הזינה שם משתמש וסיסמא באתר.

בעת הרשמה|גלישה|תהליך תשלום לאתר , מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה, ובמקרה שאיננה מעוניינת לקבל עוד דיוורים - באחריותה להסיר את עצמה מן הרשימות השונות.

יש לציין כמיילים כגון : אישורי הזמנה , אישורי הרשמה אינם נחשבים כמיילים של דיווח אלא מיילים של מערכת , במידה ולקוח לא מעוניין לקבל גם מיילים אלו יש לפנות להנהלת האתר.

אישור ההזמנה הסופי מתבצע רק לאחר קבלת ההזמנה ובדיקת זמינות המוצר במלאי , יש לציין כי ייתכן ובמקרים מסויימים מוצר שהוזמן אזל במלאי למרות שלא צויין זאת באתר , במקרה זה תהייה זכאית הלקוחה להחזר כספי מלא וביטול העסקה או למציאת חלופה שוות ערך למוצר ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.

במידה ואמצעי התשלום לא יכובד או כרטיס האשראי אשר ישמש את הלקוחה לא יהיה בתוקף, תיצור החברה קשר עם הלקוחה להסדרת התשלום או לביטול ההזמנה.

הנהלת האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או לצד ג' כתוצאה מרכישה או שימוש באתר שלא על פי הוראות תקנון זה והחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ספציפית באם זו בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה.

 

הנהלת האתר לא יהיה אחראי לנזק אשר ייגרם למוצר ו/או לרוכשת עקב שימוש לא סביר או מוטעה במוצר הנרכש, או באם נגרם לו נזק מכל סוג עקב אי מילוי הוראות השימוש או הכביסה המתאימים.

 

הנהלת האתר לא יהיה אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, חגים , מועדי חג שונים , אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות התקשורת שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

הנהלת האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות דרך קישור "צור קשר" באתר.

הנהלת האתר יעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

מדיניות פרטיות דיוור ישיר ומאגרי מידע

הנהלת האתר תשמור את פרטי הנרשמת ולא תמסור אותם אלא במקרים הבאים: באם ימצא צו שיפוטי או על פי דין ו/או באם יפעיל האתר את פעילותו במסגרת חברה אחרת או גוף אחרו/או באם תועלה נגד הנהלת האתר כל טענה או תביעה או הליך משפטי כלשהו ו/או באם יידרש הדבר לצורך פעילות האתר כגון העברת מידע לספק שירות או גורם אספקה. במקרים אלה לא תהיה כל טענה לנרשמות בקשר למסירת הפרטים והם מוותרים בזאת על כל תביעה או טענה כאמור.

הנהלת האתר אינה אוגרת פרטי כרטיס אשראי ומשתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה. יחד עם זאת הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק כלשהו בעקבות מקרים שאינם בשליטתה בנושא זה.

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ביחס לכל תקלה או השפעה של הודעות או קובץ מצורף אשר יישלחו מהאתר על מחשב הגולשת בין אם ייטען לנזק ישיר או עקיף עקב השפעה כזו .

פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי הנהלת החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר. 

האתר משתמש בשירותי סליקה מתקדמים מאובטחים ומאושרים על ידי כל חברות האשראי וכן עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי בתקן המחמיר ביותר המתעדכנים מעת לעת .

הנהלת האתר לא תישא באחריות ונזק שיגרמו בעיכובים כאלה ואחרים אשר נבעו מכח עליון ומזג האוויר העלולים לגרום לשיבושים במערכות האתר ובשירותי המשלוחים .

 

אפשרויות תשלום באתר:

אפשרויות התשלום באתר עומדות בתקני האבטחה המחמירים ביותר ומאושרים על ידי חברות האשראי.

תשלום באמצעות paypal.

תשלום במזומן .

 

שלוחים ואספקה:

אספקת המוצרים מבוצעת באמצעות חברת שליחויות / דואר ישראל / איסוף ישיר מהנהלת האתר.

אפשרויות השילוח וסכום דמי המשלוח יופיעו בסיום תהליך ההזמנה וייגבו בעת התשלום.

במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 7 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים - יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 7 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים, בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת המשלוחים.

משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.

החברה לא תיהיה אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות .

מועדי האספקה המפורטים חלים על פריטים שהנמצאים במלאי בלבד .

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת/החלפת מוצרים

ביטול טרם שליחת המוצר ללקוחה אינו כרוך בחיוב נוסף , עלות ההזמנה בתוספת דמי המשלוח יוחזרו ללקוחה במלואם.

במידה ולקוח\ה תרצה לקבל זיכוי כספי היא תוכל לעשות זאת  בהתאם לחוק ההגנה לצרכן   ובתנאי שהסחורה לא נפתחה שומשה נפגמה. 

השובר / הזיכוי יינתן רק על עלות הפריט ולא על עלות המשלוח  

הנהלת האתר/הסניף יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.

יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

"ניניקו" שומרת לעצמה הזכות לשנות|להסיר את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתה.